Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Dâmboviţa este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică şi fără scop lucrativ, constituită în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990, funcţionând conform prevederilor Legii nr. 350/2006 – Legea Tinerilor. Are ca scop elaborarea, organizarea şi susţinerea de programe specifice privind instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti.

Evenimente

Fundatia Judeteana pentru Tineret Dambovita