Despre noi

Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Dâmboviţa este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică şi fără scop lucrativ, constituită în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990, funcţionând conform prevederilor Legii nr. 350/2006 – Legea Tinerilor. Are ca scop elaborarea, organizarea şi susţinerea de programe specifice privind instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti.

Se implică în mod activ în promovarea unei politici de tineret propice dezvoltării şi afirmării tinerei generaţii din toate punctele de vedere (social, cultural, profesional etc.), formal şi non-formal, atât pe plan local şi regional cât şi pe plan naţional şi internaţional
Și-a adus contribuția pe plan naţional şi local în acţiuni privind Legea Tinerilor, Legea Fundaţiilor Judeţene pentru Tineret, Procesul de desemnare a experţilor reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale în Consiliul Economic şi Social, Rolul voluntariatului în dezvoltarea economică şi socială a comunităţii locale, Iniţiativa Naţională pentru Transparenţă Parlamentară, Parteneriat și cooperare între APL şi ONG, Campanie privind alegerile pentru Parlamentul European, Implicare pentru Dezvoltare – Campanie naţională de consultări în rândul tinerilor, Construcția instituției „Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor în societate etc.

Misiune:
Elaborarea, organizarea şi susţinerea de programe specifice privind instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti.
FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET DÂMBOVIȚA:
– Este membru al Convenției Naționale a Fundațiilor Județene pentru Tineret din România
– Este membru al Fundației Naționale pentru Tineret
– Este membru în Consiliul Tineretului din România, structură membră a Forumului European de Tineret
– Este membru fondator al Consiliului pentru Transparență Locală Târgoviște

Why choose us

Travel and Aviation
Consultingv

Consultants ranked firms on a scale of one to 10, based on prestige, firm culture, work-life balance, compensation, and other factors.

Business Services
Consulting

We have had to start competing on quality of life in a way that they never had to before — leading to higher ratings from consultants.

Consumer Products
Consulting

We are a company that offers design and build services for you from initial sketches to the final construction.

Financial Services
Consulting

We are a dynamic niche consulting firm that has been helping visionary financial services brands convey their true essence.

More than 25 Years
of Experience

We work with ambitious leaders who want their future to be successful and help them achieve extraordinary outcomes.

0

projects complited

0

awards wining

0

workers employed

0

satisfied customers

Our mission

Our renowned coaching programs will allow you to:

  • Work fewer hours — and make more money
  • Attract and retain quality, high-paying customers
  • Manage your time so you’ll get more done in less time
  • Hone sharp leadership skills to manage your team
  • Cut expenses without sacrificing quality
  • Automate your business, so you can leave for days,
    weeks, or even months at a time
placeholder