Dialog structurat cu tinerii la Târgoviște:

Dialog structurat cu tinerii
  • februarie 5 – 11, 2018
  • Targoviste

Descriere eveniment

În săptămâna 5-11 februarie 2018 la Târgoviște s-au desfășurat acțiuni de dialog structurat cu tinerii în cadrul celui de-al VI-lea ciclu european al dialogului structurat. Un raport cu rezultatele întâlnirilor a fost întocmit și înaintat către Grupul Național de lucru. Evenimentul de la Târgoviște a fost organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița, întâlnirile de lucru fiind găzduite de Centrul de Cercetări în Științe Politice și Comunicare al Universității Valahia din Târgoviște. La sesiunile organizate la Târgoviște au participat tineri din Târgoviște și din județ, din mediul rural și urban, reprezentanți ai Consiliului Județean al Elevilor și ai organizațiilor neguvernamentale precum și reprezentanți ai autorităților și instituțiilor locale. În calitate de invitați la dezbateri au participat d-na Mihaela Tudorache – inspector în cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița și lect. univ. dr. Pompiliu Alexandru – director Centrul de Cercetare în Științe Politice și Comunicare din cadrul Universității Valahia din Târgoviște. Tinerii au avut ocazia să-și exprime punctul de vedere și viziunea atât în ceea ce privește teme de interes general în plan european și național dar și aspecte de nivel local. Sesiunile de dialog structurat cu tinerii organizate la Târgoviște au avut loc în cadrul unui proces de consultare a tinerilor desfășurat printr-un proiect la nivel național de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș. Toate ideile și opiniile tinerilor emise în cadrul acestor consultări vor fi centralizate în cadrul Grupului Național de Lucru privind Dialogul Structurat coordonat de Ministerul Tineretului și Sportului și Consiliul Tineretului din România. Acestea vor sta la baza elaborării raportului de țară al României privind al VI-lea ciclu al dialogului structurat, ce va contribui la elaborarea viitoarei strategii pentru tineret a Uniunii Europene, dar și la dezvoltarea de politici naționale și locale de tineret pornind de la nevoile tinerilor.